بایگانی

F3L150R12W2H3_B11

شماره قطعه :F3L150R12W2H3_B11IGBT
نوع کالا : IGBT HighSpeed 3
آمپر : ۱۵۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت: infineon

indexinfineon