بایگانی

FF1400R12IP4

شماره قطعه :DF1400R12IP4DFF1400R12IP4
نوع کالا :  Dual IGBT module
آمپر : ۱۴۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon