اخبار

FD600R12IP4D

شماره قطعه :DF900R12IP4DFD600R12IP4D
نوع کالا :  Chopper IGBT module
آمپر : 600A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت:Infineon                تولید این محصول متوقف شده است           

indexinfineon

مطالب مرتبط