اخبار

SKKH 330

 شماره قطعه: SEMIKRONSKKH 330

 نوع کالا : ماژول

 آمپر :  305A

 ولتاژ : از 800 تا 1800 ولت

 محصول شرکت : SEMIKRON

 وزن خالص : 0.64kg

بیشترین موارد مصرف در موتورهای دی سی در ماشین ابزارها،کنترل کننده دما در کورههای فرایند شیمیایی ،کاهنده نور در استودیوها و
سالن های حرفه ایی تئاتر

Datasheet

مطالب مرتبط