بایگانی

ماژول IGBT FF150R12RT4

شماره قطعه : FF150R12RT4IGBT
نوع کالا :dual IGBT4 – T4
آمپر : ۱۵۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon