بایگانی

F3L15R12W2H3_B27

شماره قطعه :F3L15R12W2H3_B27IGBT
نوع کالا : IGBT HighSpeed 3
آمپر : ۱۵A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت: Infineon

indexinfineon