بایگانی

F3L75R12W1H3_B27

شماره قطعه :F3L75R12W1H3_B27IGBT
نوع کالا : IGBT HighSpeed 3
آمپر : ۷۵A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت: infineon

indexinfineon