بایگانی

FF225R12ME4_B11

شماره قطعه :IGBTFF225R12ME4_B11
نوع کالا : DUAL IGBT module
آمپر : ۲۲۵A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon