بایگانی

FF300R12ME4_B11

شماره قطعه :IGBTFF300R12ME4_B11
نوع کالا : DUAL IGBT module
آمپر : ۳۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon