اخبار

FF300R12ME4_B11

شماره قطعه :IGBTFF300R12ME4_B11
نوع کالا : DUAL IGBT module
آمپر : 300A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط