بایگانی

FF900R12IE4

شماره قطعه : FF900R12IE4IGBT
نوع کالا : DUAL IGBT module
آمپر : ۹۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon