اخبار

FS225R12OE4

شماره قطعه :FS450R12OE4FS225R12OE4
نوع کالا :  Sixpack IGBT module
آمپر : 225A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط