بایگانی

FZ1200R12HE4

شماره قطعه :FZ1200FZ1200R12HE4
نوع کالا : single switch IGBT module
آمپر : ۱۲۰۰A
ولتاژ : ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon