بایگانی

FZ600R12KP4

شماره قطعه:FZ900FZ600R12KP4
نوع کالا:Single switch IGBT module
آمپر : ۶۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon                          

indexinfineon