بایگانی

DF300R12KES

شماره قطعه:DF300R12KE3 MASCO
نوع کالا: chopper IGBT module                 
آمپر : ۳۰۰A
ولتاژ: ۱۲۰۰V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon