بایگانی

F3L400R07ME4_B22

شماره قطعه : F3L400R07ME4_B22 igbt
نوع کالا : IBBT 4
آمپر : ۴۰۰
ولتاژ : ۶۵۰

index

infineon