اخبار

F3L400R07ME4_B22

شماره قطعه : F3L400R07ME4_B22 igbt
نوع کالا : IBBT 4
آمپر : 400
ولتاژ : 650

index

infineon

مطالب مرتبط