بایگانی

۳NA3372

شماره قطعه: ۳NA3372SIEMENS
نوع کالا : فیوز gG
آمپر : ۶۳۰A
ولتاژ :  ۵۰۰VAC/440VDC
سایز : NH3
محصول شرکت : SIEMENS
Datasheet