اخبار

6ED1052-1HB00-0BA6

شماره قطعه :  6ED 1052-1HB00-0BA6 LOGO
نوع کالا :  Logo 24RC  
مشخصات فنی :24V UC/RELAY, 8DI/4DO 24AC/DC  
محصول شرکت :SIEMENS

indexSIEMENS

مطالب مرتبط