اخبار

DF400R07PE4R_B6

شماره قطعه : DF400R07PE4R_B6igbt
نوع کالا : IGBT 4
آمپر : 400
ولتاژ :650

index

infineon

مطالب مرتبط