بایگانی

FB30R06W1E3_B1

شماره قطعه : FB30R06W1E3_B1IGBT
نوع کالا :  three phase PIM IGBT module
آمپر : ۳۰A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت : infineon

indexinfineon