بایگانی

FS100R06KE3

شماره قطعهFS100R06KE3IGBT
نوع کالا : sixpack IGBT Modules
آمپر : ۱۰۰A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت :infineon

indexinfineon