اخبار

FS100R06KE3

شماره قطعهFS100R06KE3IGBT
نوع کالا : sixpack IGBT Modules
آمپر : 100A
ولتاژ : ۶۰۰V
محصول شرکت :infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط