بایگانی

T660N

شماره قطعه: T660Ninfineon
نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز
آمپر : ۶۶۰
ولتاژ : ۲۲۰۰ تا ۲۶۰۰
محصول شر کت : infineon
قطر کامل Ø میلیمتر : ۵۸
قطر محل اتصال øمیلیمتر : ۳۶
ارتفاع میلیمتر : ۲۶
وزن کیلو گرم :  ۰٫۲۸
کشور تولید کننده : مجارستانتریستور دیسکی

index

 

 

 

T660N22TOF

T660N24TOF

T660N26TOF