اخبار

F3L150R07W2E3_B11

شماره قطعه : F3L150R07W2E3_B11IGBT
نوع کالا : level -3 IGBT module
آمپر : 150A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت :infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط