بایگانی

FP50R07N2E4-B11

شماره قطعه : FP50R07N2E4-B11igbt
نوع کالا : ماژول IGBT
آمپر : ۵۰A
ولتاژ : ۶۵۰V
محصول شرکت :Infineon

indexinfineon