بایگانی

T4771N

شماره قطعه : infineonT4771N
نوع کالا : تریستور دیسکی کنترل فاز
آمپر: ۴۳۴۰
ولتاژ: ۲۲۰۰ تا ۲۹۰۰
محصول شرکت : infineon
قطر کامل به میلیمتر : ۱۵۱٫۵
ارتفاع به میلیمتر : ۲۶
قطر محل اتصال به میلیمتر : ۱۰۰تریستور دیسکی
وزن کیلو گرم : ۲٫۵
کشور تولید کننده : مجارستان

index

 

 

 

T4771N22TOF PR

T4771N26TOF PR

T4771N28TOF PR

T4771N29TOF PR

T4771N28TOF VT PR