اخبار

آی جی بی تی DF160R12W2H3_B11

شماره قطعه :DF160R12W2H3_B11IGBT
نوع کالا : IGBT HighSpeed 3 -Chopper
آمپر : 160A
ولتاژ : 1200V
محصول شرکت:Infineon

indexinfineon

مطالب مرتبط