اخبار

6ED 1055-1MB00-0BA1

شماره قطعه : 6ED 1055-1MB00-0BA1 LOGO
نوع کالا : Digital m
مشخصات فنی :  DM8-4DI+4DO 12/24 DC
محصول شرکت :SIEMENS

indexSIEMENS

مطالب مرتبط